Konkurs na pracę pisemną XVIII edycja

Formularz zgłoszeniowy

Informacje o uczniu
Dane osobowe
*
*
Adres zamieszkania
*
*
*
Dane kontaktowe
*
*
Numer klasy, do której uczęszcza uczeń w roku szkolnym 2019/2020
*
Informacje o nauczycielu
Dane osobowe
*
*
Dane kontaktowe
*
*
Przedmioty wykładane w roku szkolnym 2019/2020
*
Informacje o szkole
Rodzaj oraz nazwa szkoły
*
*
Adres szkoły
*
*
*
*
Dane kontaktowe
*
*
Informacje o pracy
Temat pracy
Załącz pracę
Załącz skan recenzji pracy napisanej i podpisanej własnoręcznie przez nauczyciela
Załącz skan Oświadczenia Nauczyciela podpisanego własnoręcznie przez nauczyciela
Pytania do autora pracy
Jak ogólnie oceniasz ten Konkurs?
Co Twoim zdaniem należałoby zmienić w kolejnych edycjach tego Konkursu?
Jakie tematy przyszłych edycji tego Konkursu mogłyby zainteresować Twoich rówieśników?
Miejsce na ewentualne uwagi/komentarz
Oświadczenia
Czy jesteś pełnoletnim uczestnikiem Konkursu?
Osoba pełnoletnia *
UWAGA!
W przypadku, gdy uczeń jest niepełnoletni, należy załączyć skan lub fotografię własnoręcznie podpisanego oświadczenia jego rodzica albo opiekuna prawnego (według załącznika nr 2 do Regulaminu).

Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję